TARIEVEN

Wandelcoachingstraject
€ 75,- per uur voor een wandeling van 1,5- 2 uur
€ 675- voor het gehele standaard coachtraject. Dit traject bestaat uit zes sessies van 1,5-2 uur.

Yogacoachingstraject
65- per uur voor een sessie van 1,5 uur
390,- voor een volledig coachingstraject van 4 sessies

Vergoedingsmogelijkheden
Wordt wandelcoaching of yogacoaching vergoed?

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, kun je het volgende uitzoeken:

​Vergoeding door jouw werkgever – Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan zowel gezond als productief blijven werken. Veel bedrijven en organisaties hebben een scholingsbudget voor hun medewerkers voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Sommigen hebben een specifiek budget gericht op “duurzame inzetbaarheid.’
Je kunt de mogelijkheden ook navragen bij de bedrijfsarts. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.
Jouw werkgever kan besluiten om het het traject geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Vergoeding door jouw zorgverzekering — Coaching wordt doorgaans niet vergoed, maar afhankelijk van jouw polis kunnen dit soort kosten opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden mindfulness cursussen en coaching. Ik adviseer je om bij jouw zorgverzekeraar te vragen of je in aanmerking komt voor een vergoeding.​

Via PGB of het UWV — Mocht je op dit moment leven met een PersoonsGebondenBudget, dan kunnen dit soort kosten, mogelijk onder bepaalde voorwaarden, vergoed worden. Wanneer je op dit moment werkeloos bent en een uitkering ontvangt, informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) of er budget is voor herstel en re-integratie.